Fredrikstad Mekaniske Verksted. Foto: Pål Stagnes
Photo: Pål Stagnes

Pictures from Fredrikstad

Pictures from Fredrikstad and Fredrikstad Mekaniske Verksted.